TACKIT CAPACITACION S.A.  
Rut: 77.866.370-8Datos TRACKIT SERVICIOS INTEGRALES LTDA.
Razon Social: Trackit oficina de Informatica Integral Ltda.
RUT: 76.559.540-1


Representante Legal  con un 80%
 Jaime Riffo Mendez  
mail: info@trackit.cl